Selecteer een pagina

Improving my dancing skills

Evalueren is een sterk mechanisme om doelen te bereiken. Wat deze ook mogen zijn.

Plan, Do, Check, Act, de PDCA cirkel.

De Corona pandamie is zich nog steeds aan het uitbreiden dus neemt het RIVM strengere maatregelen. Maatregelen worden bedacht, (Plan), maatregelen worden getroffen (Do), Vervolgens wordt er gekeken of deze maatregelen tot resultaat leiden (Check) en zo nodig worden deze bijgesteld (Act).

Als ik iets nog niet (goed) kan maar het graag wil probeer ik het eerst zelf uit. Vervolgens evalueer ik en als blijkt dat het gewenste resultaat uitblijft zoek ik hulp.

Ik ben aan het onderzoeken wat het effect is van mijn krachttraining workout dansend te eindigen. Na het uitproberen van een paar dansjes was ik toch niet tevreden met het resultaat. Ik heb daarom een professional ingeschakeld die mij onder andere de basis van het dansen leert. Zo verhelderend, dans is echt een vorm van kunst, zo mooi en puur.

Fantastisch dat ik binnenkort mijn krachttraining dansend (naar mijn tevredenheid) kan eindigen.